Skriv ut den här sidan

Hemsjukvård

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan komma till oss själv har möjlighet att få hemsjukvård.

Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av en av våra distriktssköterskor i samråd med dig och din läkare.

Exempel på insatser som vi utför i hemmet:

  • Hjälp med medicinhantering
  • Sårvård
  • Injektioner
  • Provtagning
  • Blodtryck