Skriv ut den här sidan

Astma och KOL

Vår astma/KOL-sjuksköterska tar emot vuxna och barn över 7 år med besvär och frågor relaterade till allergi, eksem, astma, KOL och rökning. 

Vi erbjuder dig: 

  • Fördjupad information om astma och KOL
  • Test av lungfunktion med PEF och spirometri
  • Kontinuerlig uppföljning
  • Rökavvänjning 

Astma/KOL-sköterska