Skriv ut den här sidan

Äldremottagning

Vi finns för dig som är 75 år och äldre, samt dina anhöriga. Syftet med mottagningen är att du ska få ett tryggt och hälsosamt åldrande.

Du når äldremottagningen via telefon utan tonval där du får tala direkt med en distriktssköterska. 

Telefon: 08-123 375 53, vardagar kl. 11-12

 

På äldremottagningen erbjuder vi bland annat: 

  • Rådgivning.
  • Tid till läkare eller sjuksköterska samma dag eller senast dagen därpå.
  • Hjälp att få kontakt med astma/KOL-sköterska, diabetessköterska och distriktssköterska för förskrivning av hjälpmedel. 
  • Möjlighet att hjälpa till med kontakten mellan olika vårdinstanser såsom dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut och handläggare på kommunen. 
  • Hembesök för patienter i närområdet vid behov. 
  • Minnesutredning. 
  • Läkemedelsgenomgång.