Sjuksköterskor

Distriktssköterskor

Monika Hultman

Annika Axén Adolfsson

Fredrik Hanström

Sjuksköterskor

Jenny Vestberg

Diabetessköterska

Ulla-Britt Edmundh

Telefontid: mån tors fre 13-13.30